Trygve J. Sjøen AS

Prisliste

Bolig Tomt BRA

Pris pr. mnd. *

Pris Husbanklån Status
Bolig inkl. garasje 1 140 + garasje       SOLGT
Bolig inkl. garasje 2 140 + garasje       SOLGT
Bolig inkl. garasje 3 113 + garasje       SOLGT
Bolig inkl. garasje 4 113 + garasje       SOLGT
Bolig inkl. carport 5 113 + carport 3.285 ,- 3.290.000 ,- 2.632.000 ,-  
Bolig inkl. carport 6 113 + carport       SOLGT
Bolig inkl. carport 7 113 + carport       SOLGT
Bolig inkl. garasje 8 140 + garasje       SOLGT
Bolig inkl. garasje 9 140 + garasje       SOLGT

Priser pr. august 2015

* Pris pr. mnd er medregnet skattefradrag av renteutgifter og gjelder kun husbanklånet.
* Egenkapital 20 % av kjøpesummen
Husbanklån 80% av kjøpesummen, flytende rente 2,08 % pr. september 2015, avdragsfrihet 8 år, løpetid 30 år.
Lånetaker må bli godkjent etter SIFO-modellen til husbanken.
Andre finansieringsoppsett kan utarbeides sammen med den enkelte kunde.