Trygve J. Sjøen AS

Prisliste

Bolig Tomt BRA

Pris

Omsøkt Husbanklån * Husbanklån pr. mnd. ** Status
Bolig inkl. garasje 1 135 + 27 (garasje) 5.490.000,- 4.392.000,- 4.448,- Ledig
Bolig inkl. garasje 2 131 + 27 (garasje) 5.290.000,- 4.232.000,- 4.286,- Ledig
Bolig inkl. garasje 3 131 + 27 (garasje) 5.490.000,- 4.392.000,- 4.448,- Ledig
Bolig inkl. garasje 4 150 + 31 (garasje)       SOLGT
Bolig inkl. garasje 5 134 + 17 (garasje) 4.990.000,- 3.992.000,- 4.045,- Ledig
Bolig inkl. garasje 6 135 + 17 (garasje) 4.990.000,- 3.992.000,- 4.045,- Ledig

Priser pr. januar 2018

* Prosjektet er godkjent for husbankfinansiering.

** Husbanklån 80%, flytende rente 1,57% pr. junil. 2018, avdragsfrihet 8 år - skattefradrag av renteutgifter. Pris pr. mnd. gjelder hubanklånet uten avdrag, kostnader med 2. prioritetslån kommer i tillegg.

Det er forutsettes 20% egenkapital / privatlån eller en kombinasjon av disse
Lånetaker må bli godkjent etter SIFO-modellen til husbanken.
Andre finansieringsoppsett kan utarbeides sammen med den enkelte kunde.