Trygve J. Sjøen AS

Prisliste

Bolig Tomt BRA

Pris

Omsøkt Husbanklån * Husbanklån pr. mnd. ** Status
Bolig inkl. garasje 1 140 + 27 (garasje) 5.890.000,- 4.780.000,- 4.870,- Ledig
Bolig inkl. garasje 2 136 + 27 (garasje) 5.890.000,- 4.780.000,- 4.870,- Ledig
Bolig inkl. garasje 3 136 + 27 (garasje) 5.890.000,- 4.780.000,- 4.870,- Ledig
Bolig inkl. garasje 4 150 + 31 (garasje)       SOLGT
Bolig inkl. garasje 5 140 + 20 (garasje) 5.290.000,- 4.240.000,- 4.377,- Ledig
Bolig inkl. garasje 6 140 + 17 (garasje) 5.290.000,- 4.240.000,- 4.377,- Ledig

Priser pr. januar 2018

* Husbanklån er IKKE innvilget, søknad innsendes i disse dager.

** Husbanklån 80%, flytende rente 1,579% pr. april. 2018, avdragsfrihet 8 år - skattefradrag av renteutgifter. Pris pr. mnd. gjelder hubanklånet uten avdrag, kostnader med 2. prioritetslån kommer i tillegg.

Det er forutsettes 20% egenkapital / privatlån eller en kombinasjon av disse
Lånetaker må bli godkjent etter SIFO-modellen til husbanken.
Andre finansieringsoppsett kan utarbeides sammen med den enkelte kunde.