Trygve J. Sjøen AS

Prisliste

BK-01 (Hustype 3):

Tomt / Bolig BRA Pris pr. mnd. * Pris Husbanklån Status
BK-01 Hus 1 115 + carport 2.991,- 3.690.000,- 2.952.000,- Ledig
BK-01 Hus 2 115 + carport 2.829,- 3.490.000,- 2.792.000,- Ledig
BK-01 Hus 3 115 + carport 2.829,- 3.490.000,- 2.792.000,- Ledig
BK-01 Hus 4 115 + carport 2.991,- 3.690.000,- 2.952.000,- Ledig
BK-01 Hus 5 115 + carport 2.991,- 3.690.000,- 2.952.000,- Ledig
BK-01 Hus 6 115 + carport 2.748,- 3.390.000,- 2.712.000,- Ledig
BK-01 Hus 7 115 + carport 2.748,- 3.390.000,- 2.712.000,- Ledig
BK-01 Hus 8 115 + carport

2.910,-

3.590.000,- 2.872.000,- Ledig
BK-01 Hus 9 115 + carport 2.991,- 3.690.000,- 2.952.000,- Ledig
BK-01 Hus 10 115 + carport 2.829,- 3.490.000 2.792.000,- Ledig
BK-01 Hus 11 115 + carport 2.991,- 3.690.000,- 2.952.000,- Ledig

 

BK-02 (Hustype 1):

Tomt / Bolig BRA Pris pr. mnd. * Pris Husbanklån Status
BK-02 Hus 1 140 + garasje 3.364,- 4.150.000,- 3.320.000,- Ledig
BK-02 Hus 2 140 + garasje 3.234,- 3.990.000,- 3.192.000,- Ledig
BK-02 Hus 3 140 + garasje 3.477,- 4.290.000,- 3.432.000,- Ledig

 

BK-03 (Hustype 2):

Tomt / Bolig BRA Pris pr. mnd. * Pris Husbanklån Status
BK-03 Hus 1 117 + garasje 2.991,- 3.690.000,- 2.952.000,- Ledig
BK-03 Hus 2 117 + garasje 2.910,- 3.590.000,- 2.872.000,- Ledig
BK-03 Hus 3 117 + garasje 2.928,- 3.490.000,- 2.792.000,- Ledig
BK-03 Hus 4 117 + garasje 2.829,- 3.490.000,- 2.792.000,- Ledig
BK-03 Hus 5 117 + garasje 2.991,- 3.690.000,- 2.952.000,- Ledig

 

BK-04 (Hustype 2):

Tomt / Bolig BRA Pris pr. mnd. * Pris Husbanklån Status
BK-04 Hus 1 117 + garasje 2.991,- 3.690.000,- 2.952.000,- Ledig
BK-04 Hus 2 117 + garasje 2.829,- 3.490.000,- 2.792.000,- Ledig
BK-04 Hus 3 117 + garasje 2.829,- 3.490.000,- 2.792.000,- Ledig
BK-04 Hus 4 117 + garasje 2.991,- 3.690.000,- 2.952.000,- Ledig

 

BK-05 (Hustype 3):

Tomt / Bolig BRA Pris pr. mnd. * Pris Husbanklån Status
BK-05 Hus 1 115 + carport 2.991,- 3.690.000,- 2.952.000,- Ledig
BK-05 Hus 2 115 + carport 2.829,- 3.490.000,- 2.792.000,- Ledig
BK-05 Hus 3 115 + carport 2.748,- 3.390.000,- 2.712.000,- Ledig
BK-05 Hus 4 115 + carport 2.748,- 3.390.000,- 2.712.000,- Ledig
BK-05 Hus 5 115 + carport 2.991,- 3.690.000,- 2.952.000,- Ledig

 

BK-06 (Hustype 1):

Tomt / Bolig BRA Pris pr. mnd. * Pris Husbanklån Status
BK-06 Hus 1 140 + garasje 3.364,- 4.150.000,- 3.320.000,- Ledig
BK-06 Hus 2 140 + garasje 3.234,- 3.990.000,- 3.192.000,- Ledig
BK-06 Hus 3 140 + garasje 3.477,- 4.290.000,- 3.432.000,- Ledig

 

BK-07 (Hustype 3):

Tomt / Bolig BRA Pris pr. mnd. * Pris Husbanklån Status
BK-07 Hus 1 115 + carport 2.991,- 3.690.000,- 2.952.000,- Ledig
BK-07 Hus 2 115 + carport 2.829,- 3.490.000,- 2.792.000,- Ledig
BK-07 Hus 3 115 + carport 2.829,- 3.490.000,- 2.792.000,- Ledig
BK-07 Hus 4 115 + carport 2.991,- 3.690.000,- 2.952.000,- Ledig


* Husbanklån 80%, flytende rente 1,559% pr. mars. 2017, avdragsfrihet 8 år - skattefradrag av renteutgifter. Pris pr. mnd. gjelder hubanklånet uten avdrag, kostnader med 2. prioritetslån kommer i tillegg.

Det er forutsettes 20% egenkapital / privatlån eller en kombinasjon av disse
Lånetaker må bli godkjent etter SIFO-modellen til husbanken.
Andre finansieringsoppsett kan utarbeides sammen med den enkelte kunde.